JR Hindi English Typing Tutor

JR Hindi English Typing Tutor

Teaches typing in both English and Hindi
Người dùng đánh giá
3.5  (150 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Learn to type in Hindi as well as in English, practice your skills, and put them to test. Get complete typing statistics including average speed, accuracy, keys per minute, etc.
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm. nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
Hơn 100 những bài tập thể lực đang thêm cho name và tiếng anh.
Trên màn hình bàn phím trong name và tiếng anh.
Tốc độ thế hệ trong wpm, cpm, xoá lùi đếm sai char bá tước, đúng char đếm, toàn là những lời etc,
Khó chìa khóa finder.
Thông tin được cập nhật vào: